חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

הפסיכיאטריה המשפטית נמצאת בנקודת המפגש שבין ההתמחות הרפואית בפסיכיאטריה לבין דיני מדינת ישראל.

האתגר הגדול הוא לגשר על הפערים המובנים באתיקות ובשפות השונות בשני התחומים.

הפסיכיאטר המומחה מסייע לבית המשפט להבין את מורכבות התחלואה, הקשר הסיבתי לאירועי החיים ולהעריך את רמת התפקוד והנכות – נושאים שאינם נמצאים בתחום המומחיות של בית המשפט.

הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בהבהרת מונחים רפואיים, איסוף וארגון התסמינים לכדי אבחנה ברורה והערכת הנכות הנגזרת ממנה. לעיתים נדרשת גם הבהרה של עמדות נוגדות המתגלעות לא אחת בין שני פסיכיאטרים מומחים אחרים.

במקרים אלו יכולתו של הפסיכיאטר המומחה להציג את עמדתו כעד מומחה באופן ניטרלי, אמין ומשכנע עשויה לקבוע לאיזה כיוון תיפול הכרעת הדין.

לאור כל זאת, כאשר יש צורך בקבלת חוות דעת לצרכי תהליך משפטי, יש להקפיד הקפדה יתרה בהליך הבחירה ולשים דגש רב על ניסיונו המקצועי של המומחה, אמינותו, הרקורד המקצועי שרכש לאורך השנים בבתי המשפט ויכולותיו באבחון פסיכיאטרי מורכב.

quote