חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

אופן מתן השירות

ניתן ליצור עימי קשר ראשוני על ידי מילוי טופס יצירת הקשר מצד ימין באתר.

הבדיקה הפסיכיאטרית תערך בקליניקה נעימה, באווירה מכילה ותומכת. יש אפשרות לביצוע הבדיקה במספר שפות: עברית, אנגלית, צרפתית וערבית.

הקליניקה ממוקמת באזור נעים בצפון ת"א, דרכי הגישה נוחות וכן החניה. הנבדק/ת י/תזכה בפרטיות מלאה ולא יהיה מצב של מפגש אקראי עם נבדקים אחרים.

שכר הטרחה ייקבע בהתאם לסוג העבודה הנדרשת והיקפה. בהפניות לצורך חוות דעת, התמחור ייעשה בנפרד לבדיקה הפסיכיאטרית ולכתיבת חוות הדעת. לאחר הבדיקה, הפונה/המפנה יקבל הערכה בע"פ לגבי ההתרשמות האבחנתית ודרגת הנכות, באם קיימת, ובהתאם לבחור אם יש ברצונו להשלים את התשלום לקבלת חוות הדעת המלאה.

טיוטת חוות הדעת תשלח במייל ותינתן אפשרות לתגובה.

מובטח קשר אישי לאורך כל התהליך – החל מיצירת הקשר הראשוני, דרך הבדיקה ועד להשלמת כתיבת חוות הדעת.

מובטחת עמידה בלוחות הזמנים.