חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

חומר לקריאה

מצורפים קישורים לחומרי עיון, לקריאה נוספת:

ההכרה בקשר הסיבתי בין שירות צבאי ומחלת הסכיזופרניה
המשקל המשפטי של דחק בשירות הצבאי כגורם לסכיזופרניה
הסכמה מדעת של מטופלים פסיכיאטריים
השפעת השינוי בדיני הראיות על הוות הדעת והאבחון הפסיכולוגי בארה״ב ובישראל
השפעתן של הטיות במחקר וחוות דעת על הליכים משפטיים
חוות דעת עבור בית הדין לעבודה
חוות הדעת הפסיכיאטרית, הבטים מעשיים
חוות הדעת הרפואית, עלותה ומה שביניהן
חוות-דעת נוירופסיכולוגית כנוהל חיוני בהילך המשפטי הנוגע לתביעות נזיקין אצל נפגעי-מוח
כיצד לכתוב חוות דעת לצרכים משפטיים
כיצד למסור עדות רפואית בבית המשפט
כשרות משפטית של הלוקה בדעתו
מנוירוזת הפיצויים לתסמונת הפיצוי. הבטים אבחנתיים, חוויתיים, טיפוליים, וקונצפטואליים
מסוכנות
נייר עמדה עקרוני של איגוד הפסיכיאטרייה בישראל בנושא חוות דעת פסיכיאטרית לבתי משפט
פגיעה נפשית פוסט-טראומתית עקב שירות צבאי
שאלות פתוחות בעניין הערכת מסוכנות
שילוב מבחנים פסיכולוגיים בחוות דעת פסיכיאטרית המוגשת בהליכים פליליים
תורת פגיעות הדחק כעזר לקביעת הסיבה לסכיזופרניה בבית המשפט