חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

הערכות לפני ניתוחים בריאטריים וניתוחים פלסטיים

קביעת ההתאמה המנטלית של מטופל להתערבות ניתוחית הינה מאתגרת. בשל תביעות רשלנות רפואית ששיעורן עולה באופן מתמיד, יותר מנתחים ומרכזים רפואיים, דורשים הערכה פסיכיאטרית של המועמד לניתוח טרם ביצועו. במיוחד הדבר בולט בניתוחים לצרכים אסתטיים. בניתוחים בריאטריים, (ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר), קיימת דרישה של משרד הבריאות להערכה פסיכיאטרית טרם הניתוח.

לעיתים, מטופלים שביצעו כמות מרובה של ניתוחים פלסטיים מופנים להערכה פסיכיאטרית על מנת לבחון האם קיימת הפרעה בדימוי הגופני אשר מובילה את המטופל לנסות ולתקן באופן חוזר פגם בגופו אשר קיים רק לתפיסתו, או שמידת הנזק שהוא מייחס לפגם במראה הגופני הינה קיצונית.

מטרתה הבדיקה היא בעיקר לזהות גורמי סיכון מנטליים העשויים לפגוע בפרוגנוזה של הניתוח ולהמליץ על אופני התמודדות וטיפול בהם.

למרות שלחלק מהמרכזים הרפואיים המבצעים ניתוחים מעין אלה קיימות תוכניות להערכה טרום-ניתוחית, ועל אף כי בחלק מן הניתוחים ההערכה הפסיכיאטרית כלולה ב"סל השירותים" של קופות החולים, פעמים רבות, ההמתנה לביצוע ההערכה הפסיכיאטרית מעכבת את סיום הליכי טרום הניתוח ותגרום לדחייה של תאריך הניתוח המתוכנן.

אני מציעה זמינות גבוהה, הערכה בתנאים של קליניקה נעימה, פרטיות מירבית והתאמה לדרישות המרכז המפנה.
הנני בעלת ניסיון רב בכתיבת חוות דעת מסוג זה ומעבירה הדרכות והרצאות בנושאזה לצוותים רפואיים.