חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

הערכות לצרכי וועדות של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו למעשה "חברת הביטוח" הגדולה ביותר במדינה אשר הינה חלק ממוסדות המדינה. כל אזרח משלם חלק ממשכורתו כתגמולים לביטוח הלאומי, אשר בין תפקידיו השונים, לספק לכל אחד ממבוטחיו סיוע כלכלי, בעת שזה אינו מסוגל להתפרנס כבעברו עקב שינוי במצבו הבריאותי, בין אם זמני או קבוע. במידה ומוגשת למוסד לביטוח לאומי תביעת נכות על רקע רפואי נבדקת תביעתו של המבוטח על ידי ועדה מטעם הביטוח הלאומי אשר בה שותף רופא אחד או יותר (לווא דווקא בתחום ההתמחות ברפואה אשר ממנו סובל התובע), והיא אשר קובעת האם אכן קיימת הצדקה לאישור אחוזי נכות ואת גובהם.

ברב המקרים עקב העומס הרב בטיפול בתביעות, המוסד לביטוח לאומי אינו מקיים את הועדה בהשתתפות התובע אלא דן בעניינו רק על פי מסמכים וחוות דעת רפואיות אשר מגיש התובע לועדה.

על כן, פעמים רבות, קביעת הועדה תהיה מבוססת על החומר הכתוב בלבד, מבלי להתרשם ממצבו או מסבלו של התובע, אשר ייתכן כי מרגיש כי סיבלו, או הפגיעה התפקודית שממנה סובל, גבוהה בהרבה מאשר התיאור בכתב של בעיותיו הרפואיות.

בעוד שבתביעות לנכות על רקע גופני ניתן להעריך בצורה פשוטה יחסית על פי האבחנות מהן סובל התובע את מידת הנכות והפגיעה בתפקוד, בבחינה של תביעה לנכות על רקע הפרעה פסיכיאטרית הדבר סבוך בהרבה היות וקיים שוני עצום בין רמת הליקוי והנזק התפקודי בין מטופלים שונים הסובלים מאותה אבחנה. לכן, גיבוש חוות דעת פסיכיאטרית מקיפה על ידי פסיכיאטר, אשר בקיא באופיים של דיוני הועדה והקריטריונים על פיהן היא תבסס את החלטותיה, הינו קריטי ביכולתו של התובע לזכות בתביעתו.

ההערכה הפסיכיאטרית תתבצע על ידי קריאה וסיכום של מסמכיו הרפואיים של התובע, בדיקה פסיכיאטרית מקיפה והערכה של מידת הלקות ופגיעה התפקודית הצפויה, תוך התחשבות במסגרות השיקום והטיפול שידרשו לתובע בכדי לסייע לו להתמודד עם מחלתו.