חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

הערכת כשירות לצרכי קבלה או חידוש רשיון נהיגה ורשיון לנשק

הערכת כשירות לצרכי קבלה או חידוש רישיון נהיגה או רישיון לנשיאת נשק הינה הליך מורכב אשר בו נדרש הפסיכיאטר אשר מבצע את האבחון לחוות את דעתו המקצועית באשר ליכולתו של הנבדק להיות אחראי מבחינת התנהגותו לביצוע פעילות אשר קיים בה מרכיב של סיכון כלפי עצמו וכלפי סביבתו.

מטרת חוות הדעת הפסיכיאטרית היא לקבוע האם הנבדק סובל מבעיה מנטלית אשר פוגמת בכושר השיפוט שלו והאם הבעיה עשויה להביא אותו להזיק לעצמו או לסביבתו באם יקבל רישיון נהיגה או רישיון אחזקת נשק.

ההערכה תתבסס על בחינת עברו הרפואי של הנבדק בדגש על הפרעות פסיכיאטריות או ניורולוגיות מהן סובל כיום או בעברו ובדיקה פסיכיאטרית מקיפה. כמו כן, עשוי הפסיכיאטר הבודק להעזר בדיווחים מקרובים או בני משפחתו של הנבדק ומרישומים אשר בוצעו ברשויות שונות כגון משטרת ישראל, רשויות הרווחה וכו'. ההערכה תנסה בעיקר לבדוק האם המטופל תוקפני, אלים, אימפולסיבי או חסר שיפוט והאם מצבי הסיכון הללו הינם קבועים בהפרעה ממנה סובל או שהינם בעלי אופי התקפי ויופיעו רק בהחמרות של המחלה, הפסקת טיפול תרופתי, עקב שימוש בסמים וכו'.

לעיתים מלבד הבדיקה הפסיכיאטרית ידרשו בדיקות נוספות כגון בדיקות דימות, טסטים פסיכודיאגנוסטיים, הערכות ניורו-קוגניטיביות ועוד.