חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

חוות דעת בנושא כשירות לערוך צוואה

כתיבת צוואה עשויה להיות חלק ממהלך חייו של כל אדם המעוניין בסיום חייו להוריש ליקרים לו את רכושו, במיוחד כאשר חשוב לכותב הצוואה כי חלוקת רכושו תעשה לפי רצונו האישי ולא לפי חוקי המדינה.

בחינת כשירותו של אדם לכתוב צוואה אינה חלק קבוע מהנדרש על ידי שלטונות החוק בכדי להכיר בחוקיותה של צוואה, אך הינה רצויה מאד כאשר כותב הצוואה או עורך דינו עשויים להעריך כי לאחר כתיבת הצוואה תועלה על ידי מי מצאצאיו או קרוביו של כותב הצוואה שאלה לגבי כשירותו המנטלית של הכותב לכתוב את הצוואה.

חוות דעת לצורך צוואה באה לבדוק את מצבו הקוגניטיבי של המוריש בהתייחס ליכולת הבנתו את מהות הצוואה : הערכת היקף רכושו, זהות היורשים, היכולת להביע רצון חופשי, היכולת להפעלת שיקולים קוגניטיביים קוהרנטיים והבנת השלכות ביצוע הצוואה.

חוות הדעת תבוצע על ידי פסיכיאטר מומחה בלבד אשר בקיא בהליכים המשפטיים הכרוכים בכתיבת צוואה. היא תכלול איסוף וקריאה קפדנית של מסמכיו הרפואיים תוך בחינת הטיפולים אותם נוטל ובדיקה פסיכיאטרית מקיפה הכוללת הערכה קוגניטיבית מלאה. לרב יהיה צורך בקבלת מידע מבני משפחה וקרוביו של כותב הצוואה ולעיתים תדרשנה בדיקות נוספות כגון בדיקות דימות, טסטים פסיכודיאגנוסטיים, הערכות ניורו-קוגניטיביות ועוד.

מומלץ כי חוות הדעת הפסיכיאטרית לצוואה תיערך ביום כתיבת הצוואה או בסמוך לכך.