חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

חוות דעת בנושא מינוי אופוטרופוס ובמקביל לכתיבת צוואה

מינוי אופוטרופוס הוא תהליך מורכב וחשוב ביותר. זוהי התערבות פטרנליסטית בחיי הפרט הבאה להגן על אלו הזקוקים לכך ולמנוע פגיעה כלכלית, גופנית, ניצול והזנחה.

הליך מינוי האופוטרופוס מסור לבתי המשפט לדיני משפחה, המתמחים בתחום. לפי הסעיף הראשון בחוק "כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו ברת ועד מותו". בצד זה, נקבע בחוק אלו קבוצות אוכלוסיה מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית.

קיימות שתי קבוצות עיקריות בחוק הכשרות המשפטית והאופוטרופוסות:
האחת – פסולי דין. פסול דין הוא חולה נפש שאינו מסוגל לדאוג לענייניו או לקוי בשכלו. בית המשפט ממעט להכריז על אדם כפסול דין מאחר שזוהי התערבות קשה באוטונומיה של הפרט.

השניה – למי שאינו יכול, באופן זמני או קבוע, לדאוג לכל ענייניו או לחלק מהם – הגדרה זו אינה חד משמעית ובד"כ, תהליך קבלת ההחלטה תלוי בחוות הדעת של הפסיכאטר הבודק והממליץ.

לאורך השנים, קיימת דרישה הולכת וגוברת לדעת והתייחסות לרף גבוה בחוות הדעת וההתייחסות ספציפית לאבחנה הרפואית, לדרגת הפגיעה הקוגניטיבית , לנכות התפקודית הנגזרת ולתחומי החיים בהם הפגיעה קיימת.

לאור רף הדרישות העולה, תחומי ההתייחסות הרבים אליהם נדרש הבודק והשמירה על שיווי המשקל העדין, בין שמירה על אוכלוסיות חלשות לבין פגיעה באוטונומיה שלהן, יש חשיבות עצומה כי חוות הדעת תערך ע"י פסיכיאטר מומחה בעל ניסיון בכתיבה ובהסבר השיקולים שהובילו לכתיבת חוות הדעת, בדוכן העדים.