חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

חוות דעת בתביעות מול משרד הביטחון

תביעה להכרה בנכות נפשית אשר נגרמה לטענת התובע בעת שירותו בצבא או בשירותי הבטחון מוגשת לועדות ההכרה בנכות באגף השיקום במשרד הבטחון.

הועדה דנה בתביעה תוך התמקדות בשתי שאלות:
האם נגרמה לתובע נכות נפשית בעת שירותו במערכת הבטחון והאם ההפרעה הנפשית ממנה סובל התובע קשורה ישירות לשירותו במערכת הבטחון, או נגרמה בעקבותיו. במידה והועדה מחליטה להענות לתביעה היא קובעת את גובה אחוזי הנכות שינתנו לתובע.

חברי הועדה מבססים פעמים רבות את שיקוליהם על פי מסמכים רפואיים אשר מוגשים להם מטעם התובע ותיקו הרפואי של התובע, על כן, הגשת חוות דעת פסיכיאטרית לועדה הרפואית בעת תביעה לנכות יכולה להתגלות כבעלת ערך עצום בסיכויי התביעה להתקבל היות ובה מסוכמים בצורה נהירה ותמציתית תסמיניו של התובע, מידת הנזק והלקות התפקודית שהם גורמים, וזאת תוך בחינת הקשר לשירותו במערכת הבטחון.

חוות הדעת תבוצע על ידי פסיכיאטר מומחה בהסתמך על תיקו הרפואי של התובע ובדיקה פסיכיאטרית מקיפה.