חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

חוות דעת בתחום הניזקין

הליך משפטי של בירור תביעת נזיקין הינו חלק מהליכי המשפט האזרחי. בתביעת נזיקין על התובע להוכיח כי עקב התנהלותו של הנתבע נגרם לו נזק, נכות או פגיעה בכושר ההשתכרות אשר בעקבותיה הוא זכאי לפיצוי כספי.

בתביעות בהן נגרמה לטענת התובע הפרעה או נכות נפשית עליו לבסס את טענותיו על פי חוות דעת פסיכיאטרית. חוות הדעת צריכה להינתן על ידי פסיכיאטר מומחה אשר בקיא בדיני המשפט בתביעות נזיקין. היא צריכה להתבסס על תיקו הרפואי של התובע ועל בדיקתו הפסיכיאטרית. כמו כן, לעיתים תדרשנה גם בדיקות נוספות בכדי לעמוד על מצבו הנפשי של התובע כגון הערכה מבחנים ניורו-קוגניטיביים, טסטים פסיכודיאגנוסטיים, וכו', ולעיתים יזדקק הפסיכיאטר לסיוע אנשי מקצוע נוספים בכדי לבסס כראוי את חוות הדעת.

חוות הדעת שמגיש הפסיכיאטר לבית המשפט שקולה לעדות עד מומחה ולעיתים אף יקרא הפסיכיאטר לעדות בבית המשפט על ממצאיו. בחוות הדעת ידרש הפסיכיאטר להציג בפני בית המשפט את הערכתו המקצועית לגבי מצבו הנפשי של התובע והאם להערכתו מצבו הנפשי של התובע נגרם או הוחמר בעקבות התנהלותו של הנתבע.

על הפסיכיאטר לבסס את חוות הדעת על פי ממצאים אובייקטיביים ככל הניתן ובהתאם לידע העדכני בעולם הרפואה ובתחום המשפט.