חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומותאמת, מבוססת מוניטין וניסיון.

אזכורים בפסקי דין

אזכורים והתייחסויות בתי המשפט לחוות דעת שלי – ציטוטים-מפסקי-דין